Čerpací šachty pro veřejné kanalizace

250 000 

Čerpací stanice BR-CS jsou určeny především pro čerpání splaškových odpadních vod v systémech stokových sítí a kanalizačních přípojek.

Je možné je použít též k čerpání dešťových a spodních vod, případně dalších kapalin vhodných
k čerpání v závislosti na chemické odolnosti použitých materiálů vlastní čerpací stanice a použitého technologického vybavení. Použití čerpacích stanic pro jiné kapaliny, než je voda je nutno konzultovat s firmou BRESCO, a. s.

ČS není vhodná pro čerpání olejů tuků. ČS nelze použít pro čerpání hořlavých kapalin!

Popis 

Čerpací stanice jsou dodávány v několika základních provedeních (typech), lišících se způsobem jejich instalace, použití v terénu a statickým dimenzováním šachty. Podrobný popis včetně pokynů týkajících se způsobu osazení naleznete v „Projekčních a instalačních podkladech“ (dále jen PIP).

Čerpací stanice se skládá z šachty a technologického vystrojení + elektrorozvaděče.

                STANDARDNÍ VYSTROJENÍ                                                         

  • čerpadlo (čerpadla) včetně instalační sady + vstupní žebřík nebo stupadla
  • výtlačné potrubí + montážní a obslužná plošina
  • zpětná klapka + česlicový koš
  • uzavírací ventil + poklop (různá provedení)
  • spínače hladin + jeřábek
  • elektrorozvaděč + další…

Funkce

Přítokovým potrubím ČS natéká gravitačně médium určené k čerpání. Při dosažení spínací hladiny
v šachtě ČS (maximální hladina) je spuštěno čerpadlo, které čerpá médium výtlačným potrubím
z šachty do místa určení. Při poklesu média na úroveň vypínací hladiny (minimální hladina) spínač čerpadlo vypne. V případě, že dojde v šachtě ke zvýšení hladiny nad maximální úroveň (havarijní hladina), spustí spínač signalizaci poruchy. Dle typu rozvaděče může být signalizace vizuální i zvuková.

Spínací hladiny jsou indikovány standardně plovákovými senzory. V některých případech může být šachta ČS vybavena jiným zařízením pro měření výšky hladiny (např. ultrazvukový nebo kapacitní senzor). Senzor je napojený na elektrorozvaděč, která řídí funkci čerpadel a hlásiče alarmu.

Konkrétní cena na vyžádání.

Volejte

774 434 701

info@bresco.cz

Doprava
ZDARMA

Po celé ČR