ČOV EUROCLAR pro 2-50 EO

Vývojem a naslednou certifikací čistíren EUROCLAR se nám podařilo za pomoci moderních technologii zvýšit funkčnost čistírny a snížit Vaše pořizovací náklady.
Celoplastové domovní čistírny odpadních vod (dále jen ČOV) řady Euroclar DC  s jemnobublinkovým provzdušňovacím zařízením, patří svým principem ,konstrukcí a velikostí do kategorie malých ,tzv. balených, mechanicko – biologických aktivačních domovních ČOV. 
Čistírny Euroclar vyrábíme a  máme certifikovány ve velikostech DC5, DC15, DC25, DC35 a DC50.
Čištění probíhá integrovaně v jedné balené jednotce, která soustřeďuje mechanické předčištění, biologické čištění, dosazovací, vyrovnávací kalový prostor. Revoluční dočištění ve třetím stupni zaručuje vysokou čistotu odcházejících splaškových vod.
ČOV EUROCLAR DC5 slouží k aktivačnímu aerobnímu čištění odpadních vod z objektů, které není možné nebo výhodné pro svoji polohu připojit na centrální kanalizační systém.

Voda z čistírny se může nechat buď zasakovat na pozemku ,nebo může být jímána do retenční nádrže  BRA a opětovně používána například k zálivce zahrady.

Čistírny EUROCLAR splňují nařízení vlády 57/2016 sb. a 401/2015 o vsakování do vod povrchových a vsakování do vod padzemních.

Více informací najdete na webu: https://www.brescocov.cz/

DODÁNÍ NA KLÍČ NA DOTAZ

Náhled Pro počet obyvatel EOPrůměr ČOV-vnitřníPrůměr ČOV-venkovníVýška ČOVVýška nátoku ČOVVýška odtoku ČOV

* Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.

Volejte

774 434 701

info@bresco.cz

Doprava
ZDARMA

Po celé ČR