Pískové filtry BR PF

Sleva

17 990 35 780 

Pískový filtr je vhod­ný jako další do­čiš­ťo­va­cí prvek od­pad­ních vod, a to zejmé­na za tříkomorový septik nebo za čis­tír­nu od­pad­ních vod. Pískový filtr slou­ží jako druhý stupeň čiš­tě­ní. Fun­gu­je na prin­ci­pu nádoby  vy­pl­ně­né­ fil­trač­ním médiem, které se po­stup­ně oba­lu­je vrst­vou bi­o­ma­sy. Ta při­spí­vá k pro­ce­su čiš­tě­ní. Pískový filtr (zemní filtr)  je určen k instalaci pod terén a po naplnění filtračním materiálem plní funk­ci sa­mo­nos­né ná­dr­že, To zna­me­ná, že pískový filtr (zemní filtr)  stačí po naplnění  ob­sy­pat ze­mi­nou. Ve­li­kost pískového (zem­ní­ho fil­tru) zá­le­ží na počtu na­po­je­ných osob (viz tabulka EO). Stan­dard­ně do­dá­vá­me v ty­pi­zo­va­ných roz­mě­rech a s výběrem vhodného pískového filtru Vám rádi poradíme.

Výhody

  • nádoba je vyrobena technologií  HYDROTECH (doživotní záruka na materiál)
  •  nízká pořizovací cena
  • jednoduchá manipulace
  • prakticky bezúdržbový provoz
  • mechanická a chemická odolnost
  • masivní vyztužení
  • rozměrová stálost
  • velmi dlouhá životnost
  • 100% vodotěsnost
  • vysoká čisticí účinnost
Náhled Typ pískového filtruVelikost PF (d/š/v)Počet trvale bydlícíchPočet dočasně bydlících
BRPF-E2300/150/90Do 3 obyvatelDo 5 obyvatel 20 410  17 990 
BRPF-E5400/150/90Do 5 obyvatelDo 8 obyvatel 21 990 
BRPF-E8500/200/90Do 8 obyvatelDo 10 obyvatel 25 390 
BRPF-E10500/250/90Do 10 obyvatelDo 12 obyvatel 27 100 
BRPF-E12600/250/90Do 12 obyvatelDo 15 obyvatel 31 420 
BRPF-E15750/250/90Do 15 obyvatelDo 20 obyvatel 35 780 

* Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.

Volejte

774 434 701

info@bresco.cz

Doprava
ZDARMA

Po celé ČR